Jazykové kurzy

Výuka jazyků probíhá individuálně, nebo v malých skupinách (max. 4 účastníci), aby byla zajištěna efektivní kvalita vzdělávání, respektování vlastního tempa studentů, osobní přístup a maximální prostor pro konverzaci.

INDIVIDUÁLNÍ, SKUPINOVÁ VÝUKA

FIREMNÍ JAZYKOVÉ KURZY

Nabízíme zakázkové jazykové kurzy vytvořené výhradně dle potřeb klienta. Vypracujeme a realizujeme takový systém jazykového vzdělávání, který bude po obsahové stránce naplňovat konkrétní účel a stupeň odbornosti jazykové vybavenosti pracovníků. Výuka probíhá v prostorách studia, popř. u klienta.

Jazykové kurzy zaměřené na:
INTENZIVNÍ JAZYKOVÉ KURZY

Provedeme Vás připravenými okruhy konverzace na určité téma. Naučíte se používat správné fráze, rozšíříte slovní zásobu, procvičíte si užívání potřebné gramatiky. Při výuce budete neustále mluvit a pracovat s textem i poslechem. (Vhodné před přijímacím pohovorem, jednáním s klientem, prezentací, dovolenou apod.)

KURZY PRO PŘEDŠKOLÁKY

Děti si mohou více jazyků osvojit již od narození, právě mezi 2. a 8. rokem se jazykové schopnosti dítěte rozvíjejí nejvíce. V mozku se totiž právě touto dobou vytvářejí jazyková centra a čím více jazyků se dítě v té době učí, tím více jazykových center se vytváří. Děti jsou seznamovány s jazykem formou her, básniček, písniček, povídání. Aktivity se střídají, dítě si jazyk jednoduchou zábavnou formou osvojuje a zapamatuje.

KURZY PRO MAMINKY S DĚTMI NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

Kurzy pro maminky (ale třeba i tatínky) s dětmi jsou určeny všem, kteří chtějí čas strávený na rodičovské dovolené využít i k rozvíjení svých jazykových dovedností. Děti jsou během hodiny přítomny v učebně a mají možnost zabavit se v pro ně připraveném dětském koutku. Výuka probíhá v dopoledních hodinách.

KONVERZAČNÍ JAZYKOVÉ VÝLETY

Pro ověření získaných jazykových zkušeností v cizojazyčném prostředí organizujeme jazykové konverzační a poznávací výlety.

Copyright © Jazykové studio Ende / 2016 Vyrobil WEBdesign Znojman